07 janeiro, 2007

||| Aos poucos.
Sim, aos poucos o blog.